Refine your search

Your search returned 43987 results.

Sort
Results
1.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] A. İldırım ; toplayanı, tərt. ed. və ön sözün müəl. M. Teymur ; red. N. Cabbarlı ; [buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva]. by
 • Almas, İldırım (Almaszadə İldırım) şair, 1907-1952
 • Cabbarlı, Nikpur Mirhüseyn oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1968- [edt]
 • Teymur, Maarif [com, aui]
 • Əliyeva, Nərgiz [bkd, ill]
 • Güləliyev, Əziz [mon]
Series: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Öndər 2004
Availability: No items available.

2.
Исламская культура в творчестве Л. Н. Толстого [Текст] Р. Манафоглу, С. Нураддингызы. by
 • Манафоглу, Рафиг
 • Нураддингызы, Севда [aut]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Москва Мутарджим 2005
Title translated: L. N. Tolstoy yaradıcılığında islam mədəniyyəti.
Availability: No items available.

3.
Əsərin dilinin bədilik baxımından öyrənilməsi imkanları [Mətn] P.Qacayeva by
 • Qaçayeva, Pərvin
 • Həsənli, Bilal. p.f.d.dos [rev]
Source: Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Availability: No items available.

4.
Əsərlər [Mətn] : C.9 by
 • Anar. (Rzayev Anar Rasul oglu) writer, dramatist, 1938-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2016
Availability: No items available.

5.
Bir kitab haqqında 23 il sonra: [Mətn] Professor Şamil Qurbanovun "Ömər Faiq Nemanzadə" monoqrafiyası milli mətbuatımızın iftixarı olan bu ziyalının həyat və yaradıcılığını bizə təqdim edir C. Məmmədli by
 • Məmmədli, Cahangir. filol. üzrə e. d-ru, prof
Source: Kaspi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
Özümə yol gedirəm [Mətn] : şerlər S. Məsum ; red. A. İsabəyli by
 • Məsum, Sərvər, 1961-
 • İsabəyli, Anar Qəşəm oğlu, 1981- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şirvannəşr 2004
Availability: No items available.

7.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] S. Ə. Şirvani ; ön söz və tərt. X. M. Əzimmədov ; elmi red. Ə. Mirəhmədov. by
 • Seyid Əzim Şirvani. (Mir Cəfərzadə Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu) şair, 1835-1888
 • Məmmədov, Xeyrulla Qulam oğlu. filol. e. d-ru, prof [aui, com]
 • Mirəhmədov, Əziz Mirfeyzulla oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
Series: Məktəb kitabxanası
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 2002
Availability: No items available.

8.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : iki cilddə Məmməd Araz ; tərt. ed. G. Fətəli qızı ; ön sözün müəl. Y. Qarayev Cild 2 by
 • Araz, Məmməd. (İbrahimov Məmməd Araz İnfil oğlu) Xalq şairi, tərcüməçi, publisist, 1933-2004
 • Qarayev, Yaşar Vahid oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1936-2002 [aui]
 • Fətəli qızı, Gülxanım [com]
Series: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Lider 2004
Availability: No items available.

9.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] B. Azəroğlu ; [buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva]. by
 • Azəroğlu, Balaş. (Abi-zadə Balaş Allahbaxış oğlu) şair, ədəbiyyatşünas, filol. e. n, 1921-2011
 • Əliyeva, Nərgiz [bkd, ill]
 • Güləliyev, Əziz [mon]
Series: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Öndər 2004
Availability: No items available.

10.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] Ə. Kərim ; tərtibçi və red. P. Əlioğlu ; [buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva]. by
 • Kərim, Əli. (Kərimov Əli Paşa oğlu), 1931-1969
 • Əlioğlu, Nizami. (Cavadov), 1949- [com, edt]
 • Əliyeva, Nərgiz [bkd, ill]
 • Güləliyev, Əziz [mon]
Series: Müasir Аzərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Lider 2004
Availability: No items available.

11.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] C. Novruz ; ön sözün müəl. M. Cabiroğlu. by
 • Novruz, Cabir. (Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu) Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, 1933-2002
 • Cabiroğlu, Müşfiq. (Novruzov Müşfiq Cabir oğlu) şair, publisist, jurnalist, 1964- [aui]
Series: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Lider 2004
Availability: No items available.

12.
Bəxtiyar Vahabzadənin təzadlar dünyası: Ağ və qara [Mətn] A. Abbasova by
 • Abbasova, Aytac
Source: Kaspi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

13.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : iki cilddə N. Xəzri ; [buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva] Cild 1 by
 • Xəzri, Nəbi. (Babayev Nəbi Ələkbər oğlu) Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, nasir, dramaturq, publisist, tərcüməçi, 1924-2007
 • Güləliyev, Əziz [mon]
 • Əliyeva, Nərgiz [bkd, ill]
Series: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Lider 2004
Availability: No items available.

14.
Армия любовников [Текст]: роман Г. Щербакова by
 • Щербакова, Галина Николаевна
Material type: Text Text; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Москва Вагриус 2002
Availability: No items available.

15.
Qorqud ədəbiyyatı [Mətn] : bədii əsərlər tərt. ed. və red. T. Hacıyev ; [buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva]. by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [com, edt]
 • Əliyeva, Nərgiz [bkd, ill]
 • Güləliyev, Əziz [mon]
Series: Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Öndər 2004
Availability: No items available.

16.
Süleyman Rəhimov ədəbi tənqiddə [Mətn]: S. Rəhimovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi-tənqidi məqalələr tərtibçi Ş. M. Salmanov, S. S. İsmayılova by
 • Salmanov, Şamil Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof [com]
 • İsmayılova, Simuzər Sultan qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1958- [com]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 2002
Availability: No items available.

17.
Cami-Cəm [Mətn] Ə. Marağalı ; farscadan tərc. ed. və izahların müəl.: Qulamhüseyn Beqdeli, X. Yusifli (elmi red. və ön sözün müəl.). by
 • Marağalı, Əvhədi. Azərbaycan filosofu, şair, 1271-1338
 • Beqdeli, Qulamhüseyn Fətulla xan oğlu. ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, mətnşünas, filol. e. d-ru, prof, 1919-1998 [trl]
 • Yusifli, Xəlil Həmid oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1935- [trl, aui, edt]
Series: Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Persian
Publication details: Bakı Lider 2004
Availability: No items available.

18.
M. F. Axundovun realizmi [Mətn] N. Məmmədov ; red. M. C. Cəfərov ; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu by
 • Məmmədov, Nadir Baloğlan oğlu. filol. e. n
 • Cəfərov, M. C. akad [edt]
 • Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1978
Availability: No items available.

19.
Cəlil Məmmədquluzadənin ictimai-siyasi və hüquqi ideyaları [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5606.01 T. K. Zeynalova ; Azərb. Təhsil Nazirliyi, BDU. by
 • Zeynalova, Təranə Kamil qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2013
Availability: No items available.

20.
Dünya üç bucaq imiş [Mətn] : şeirlər Q. Qərib ; red. A. İsabəyli by
 • Qərib, Qafar, 1976-
 • İsabəyli, Anar Qəşəm oğlu, 1981- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şirvannəşr 2004
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha