Refine your search

Your search returned 1764 results.

Sort
Results
1.
Bir tarixdir Ordubad [Mətn] Həsən Valeh; Red.-təsisçi. Abbas Məmmədli by
 • Valeh, Həsən. (Əliyev Həsən Əli oğlu)
 • Məmmədli, Abbas [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2005
Availability: No items available.

2.
Очерки истории этнографии Азербайджана и русско-Азербайджанских этнографических связей (XVIII-XIX вв.) [Текст] Э. А. Керимов ; ред. Г. А. Гулиев ; АН Азерб. ССР, Ин-т Истории сектор Археологии и Этнографии. by
 • Керимов, Эмиль Али оглы
 • Гулиев, Г. А. проф [edt]
 • Академия Наук Азербайджанской ССР Институт Истории Сектор Археологии и Этнографии
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Баку Элм 1985
Other title:
 • Azərbaycan etnoqrafiyası və rus-azərbaycan etnoqrafik əlaqələr tarixinin oçerkləri (XVIII-XIX əsrlər) / Emil Əli oğlu Kərimov
Availability: No items available.

3.
Parfiya dövləti [Mətn] : Parfiya dövlətində pul sistemi və sikkə zərbi M.Ə. Seyfəddini, R.Z. Əliyeva, ; elmi red. T. Bünyadov by
 • Seyfəddini, M. Ə
 • Əliyeva, R. Z [aut]
 • Bünyadov, Teymur Əmiraslan oğlu. Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1928-2022 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2004
Availability: No items available.

4.
Azərbaycan məhəbbət dastanları etnoqrafik mənbə kimi [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.07 V. R. Veysəlova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. by
 • Veysəlova, Vüsalə Raqif qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

5.
Azərbaycanda miqrasiya prosesləri [Mətn] M. Sərdarov ; red. Ə. M.Tağıyev ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu by
 • Sərdarov, Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. siyasi e. üzrə fəls. d-ru, 1941-
 • Tağıyev, Əlikram Mirhəsən oğlu. fəls. üzrə e. d-ru, prof, 1945- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı Adiloğlu 2004
Availability: No items available.

6.
Sovet ailəsi necə olmalıdır [Mətn] F. Q. Köçərli ; red. H. Axundov. by
 • Köçərli, Firudin Qasım oğlu. fəls. e. d-ru, akad, 1920-2005
 • Axundov, A [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 1962
Availability: No items available.

7.
XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəllərində Qarabağda sənətkarlıq: (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn] : tarix е. n. а. dər. аl. ücün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.07 G. S. Axundova ; AzЕА, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. by
 • Axundova, Gülzadə Sərxan qızı. tarix üzrə fəls. d-ru, 1965-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Summary language: еng, Russian
Publication details: Bаkı 2000
Availability: No items available.

8.
Gözəl Ağsu [Mətn]: [Publisistik, tarixi-etnoqrafik, toponimik və bioqrafik toplu] C. Mirzəliyev by
 • Mirzəliyev, Canalı Xanalı oğlu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Gənclik 2003
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1).

9.
XIX-XX əsrin əvvəllərində Muğanın təsərrüfat məişəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.07 P. Ə. İsmayılzadə ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. by
 • İsmayılzadə, Pirağa Əyyub oğlu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

10.
Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsələr [Mətn] : nəsələrlə nəsnələr arasında N. Mehdi ; rеd. D. Mehdi by
 • Mehdi, Niyazi Musa oğlu. fəls. üzrə e. d-ru, prof
 • Mehdi, Dilarə. fəls. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Qаnun 2003
Availability: No items available.

11.
Bura Oğuzdur [Mətn] : Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı Y. Rzayev ; red. R. B. Gondalov. by
 • Rzayev, Yusif Kamil oğlu
 • Gondalov, Rizvan Bayram oğlu [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Mingəçevir 2004
Availability: No items available.

12.
Boladi İ. Xankişiyev, H. E. Əhədov; Red.: R. İbadov by
 • Xankişiyev, İsabala Bülbül oğlu, 1938-2000
 • Əhədov, Etibar Əliağa oğlu. (Hacı) yazıçı-jurnalist, 1948- [aut]
 • İbadov, Rakif Hüseyn oğlu [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Hərbi 2003
Availability: No items available.

13.
Azərbaycan olduğu kimi [Mətn]: [Foto albom] tərtib ed. V. İsmayılqızı; tərc. C. Hacıyev; elmi məsləhətçi və məsul red. B. Budaqov; Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi by
 • İsmayılqızı, Vəsimə. (Qarayeva Vəsimə İsmayıl qızı) yazıçı, publisist [com]
 • Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. coğrafiyaçı, publisist, coğ. e. d-ru, prof., akad, 1928-2012 [edt]
 • Hacıyev, C [trl]
 • Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan, English, Russian
Publication details: Bakı İsmayıl NPM 2003
Other title:
 • Azerbaijan in reality
Availability: No items available.

14.
İmişli rayonu və onun toponimiyası : [Ensiklopedik məlumat - lüğət kitabı] N.Tapdıqoğlu; Elmi red.: B.Budaqov, T.Bünyadov; Ön söz: Səyyad Aran. by
 • Tapdıqoğlu, Nazim. (Vəlişov Nazim Tapdıq oğlu) tədqiqatçı, tarixçi, şair, publisist, pedaqoq, 1963-
 • Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. coğrafiyaçı, publisist, coğ. e. d-ru, prof., akad, 1928-2012 [edt.]
 • Bünyadov, Teymur Əmiraslan oğlu. Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1928-2022 [edt.]
 • Səyyad Aran. (Salahov Səyyad Adil oğlu) Əməkdar jurnalist, ictimai-siyasi xadim, yazıçı, publisist, filol. e. n, 1952- [aui.]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil NPM 2004
Availability: No items available.

15.
Azərbaycanda ağac ayini (arxeoloji-etnoqrafik materiallar əsasında) [Mətn] : tarix е. n. а. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.06 ; 07.00.07 R. Ə. Bəxtiyarova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. by
 • Bəxtiyarova, Rəfiqə Ələkbər qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

16.
Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr (Naxçıvan materialları əsasında tarixi-etnoqrafik araşdırma) [Mətn] : tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.07 Q. İ. Qədirzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti. by
 • Qədirzadə, Qadir İbrahim oğlu. hacı tarixçi, tarix e. d-ru, 1948-2018
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Naxçıvan 2004
Availability: No items available.

17.
Lori vilayətinin icmal dəftəri [Mətn] elmi red. H. Məmmədov; ön söz, mətnin tərtibi, tərc. və qeydlərin müəl. Ş. Mustafayev; AMEA, akad. Z. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu by
 • Mustafayev, Şahin. tarix e. n [com, aui, trl]
 • Məmmədov, H [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Summary language: English Original language: tus
Publication details: Bakı Nurlan 2004
Other title:
 • Defter-i icmal vilayeti Lori
Availability: No items available.

18.
Azərbaycanlıların ənənəvi bayramları, oyun və əyləncələri [Mətn] : tarix е. n. а. dər. аl. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.07 X. A. Ağayeva ; АМЕА, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. by
 • Ağayeva, Xatirə Ağaismayıl qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2005
Availability: No items available.

19.
XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın maddi mədəniyyəti: (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn] : tarix е. n. а. dər. аl. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.07 D. C. Məmmədov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. by
 • Məmmədov, Dağlar Cabbar oğlu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bаkı 2005
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan mərasim folkloru [Mətn] B. Abdulla ; red. R. Bədəlov ; АМЕА, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu by
 • Abdulla, Bəhlul. (Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlu) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas, filol. e. d-ru, 1940-2011
 • Bədəlov, Rəhman. fəls. e. d-ru, prof [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qismət 2005
Availability: Items available for loan: Ağstafa rayon MKS (1)Call number: 803. Göygöl rayon MKS (1). Qazax rayon MKS (1)Call number: 22211.

Pages

Powered by Koha