Refine your search

Your search returned 1030 results.

Sort
Results
1.
Borçalıda ədəbiyyat və ədəbi-mədəni həyat [Mətn] Ş. Şamıoğlu; elmi red. V. Arzumanlı, Ə. Saraclı; red. R. Məmmədli by
 • Şamıoğlu, Şahbaz. (Musayev) filol. e. üzrə fəls. d-ru
 • Saraclı, Əflatun Yunus oğlu. filol. e. d-ru [edt]
 • Məmmədli, Razim. filol. e. n [edt]
 • Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. Əməkdar elm xadimi, filoloq-tarixçi, politoloq, filol. e. d-ru, prof, 1947-2014 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Gənclik 2002
Availability: No items available.

2.
Türk və Slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi [Mətn] : Azərbaycan və rus eposunda F. Cəlilova ; red. R.H. Quliyeva by
 • Cəlilova, Fərəh Cabbar qızı. prof
 • Quliyeva, R.H [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi 2004
Availability: No items available.

3.
Новообнаруженный огузский циклоп в сравнении с циклопом Гомера [Текст] ; Китаби - Деде Коркуд. Песнь о том, как Бисат убил Депе-Гэза Г. Ф. фон Диц ; гл. ред. К. Абдулла [вступ. сл.] ; ред. кол. И. Габиббейли [и др.] ; отв. за изд. на рус. яз. С. Гасанов ; фотогр. А. Мухтаров ; [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi]. by
 • Диц, Генрих Фридрих фон, 1751-1817
 • Абдулла, Камал. (Абдуллаев Камал Мехти оглы) Народный писатель, заслуженный деятель науки, поэт, лингвист, литературовед, д-р филол. наук, проф., акад, 1950- [edt, aui]
 • Габиббейли, Иса Акпер оглы. заслуженный деятель науки, д-р филол. наук, проф., акад, 1949- [edt]
 • Гасанов, Сейфал [mon]
 • Мухтаров, Ахмед [pht]
 • Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian Original language: German
Publication details: Баку [Мутарджим] 2015
Other title:
 • "Китаби - Деде Коркуд" и Генрих Фридрих фон Диц - 200
Title translated: Homerinki ilə müqayisədə yeni aşkar edilmiş Oğuz siklopu.
Availability: No items available.

4.
Kırımtatar dastanları [Mətn] Azərb.dilinə çevirən və tərtib edən: İ. Qasımov; Red.: M. Allahmanlı by
 • Qasımov, İlqar Əliqulu oğlu, 1963- [trl, com]
 • Allahmanlı, Mahmud Qara oğlu. fоlklоrşünas alim, tənqidçi, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1960- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Short stories ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: tar
Publication details: Bakı Nurlan 2003
Availability: No items available.

5.
"Kitabi-Dədə Qorqud" da rəng simvolikası [Mətn] : [monoqrafiya] B. Abdulla ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. by
 • Abdulla, Bəhlul. (Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlu) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas, filol. e. d-ru, 1940-2011
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: [Bakı] Çaşıoğlu 2004
Availability: No items available.

6.
Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası [Mətn] M. Cəfərli ; elmi red.: İ. Abbaslı. by
 • Cəfərli, Məhərrəm Allahqulu oğlu. (hacı) filol. e. d-ru, prof
 • Abbaslı, İsrafil İsmayıl oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1938-2013 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2000
Availability: No items available.

7.
Çağdaş meyarlar mövqeyindən [Mətn] A. Cəmil ; elmi red. M. Kazımoğlu (İmanov) ; ["Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi]. by
 • Cəmil, Adil. (Cəmilov Adil Savalan oğlu) şair, türkoloq, publisist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1954-
 • Kazımoğlu, Muxtar. (İmanov ; Qaradaşlı) filol. e. d-ru, prof., akad, 1955- [edt]
 • "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2013
Availability: No items available.

8.
Ədəbi Borçalı [Mətn] : bədii ədəbiyyatda Borçalı mövzusu : 1920-cu ilə qədər Ş. Q. Məmmədli ; naşiri və red. M. Çobanlı ; sponsor M. Çobanov. by
 • Məmmədli, Şurəddin Qarapapaq. (Məmmədov ; Məmmədli Şurəddin Bahəddin oğlu) ədəbiyyatşünas, jurnalist, şair, filol. e. d-ru, prof, 1956-
 • Çobanlı, Müşfiq Mədəd oğlu. (Çobanov Müşviq Mədəd oğlu ; Borçalı Müşfiq ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [edt, pbl]
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [spn]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2002
Availability: No items available.

9.
Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi [Mətn]: Orta əsrlərdə yazıya аlınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında Sevil Mehdiyeva; elmi red. А. А. Axundov, Т. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov; АМЕА, Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu by
 • Mehdiyeva, Sevil Hacı qızı. filol. e. d-ru, prof
 • Axundov, А. А [еdt]
 • Hacıyev, Т. İ. prof [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Summary language: еng, Russian
Publication details: Bakı Еlm 2003
Availability: No items available.

10.
Heca vəzninin bayatı və qoşma möcüzələri [Mətn] : dərs vəsaiti Sədnik Paşa Pirsultanlı ; elmi red. S. Əliyev ; red. R. Təmkin by
 • Pirsultanlı, Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
 • Əliyev, Sabir Xəlil oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Təmkin, Ramiz. şair-publisist [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language:
Publication details: Bakı 2003
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan mərasim folkloru [Mətn] B. Abdulla ; red. R. Bədəlov ; АМЕА, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu by
 • Abdulla, Bəhlul. (Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlu) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas, filol. e. d-ru, 1940-2011
 • Bədəlov, Rəhman. fəls. e. d-ru, prof [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qismət 2005
Availability: Items available for loan: Ağstafa rayon MKS (1)Call number: 803. Göygöl rayon MKS (1). Qazax rayon MKS (1)Call number: 22211.

12.
Salur Qazan: tarix, yoxsa mif... [Mətn] Bəhlul Abdulla; ixtisas red. V. Zahidoğlu; АМЕА, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu by
 • Abdulla, Bəhlul. (Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlu) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas, filol. e. d-ru, 1940-2011
 • Zahidoğlu, Vahid [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ozan 2005
Availability: Items available for loan: Ağstafa rayon MKS (1)Call number: 803. Göygöl rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (1). Qəbələ rayon MKS (1)Call number: 82(5 Az).

13.
Filoloji araşdırmalar [Mətn]: [toplu] tərt. ed., nəşrə hazırlayan və elmi red. V.Sultanlı; red. hey. Qulamrza Səbri Təbrizi (sədr) və b.; Ana dili fondu, Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası, Dünya Azərbaycanşünaslar Assosiasiyası XIX kitab by
 • Sulyanlı, Vaqif [com, mon, edt]
 • Qulamrza, Səbri Təbrizi dr., prof., şair, ədəbiyyatşünas [edt]
 • Ana Dili Fondu
 • Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası
 • Dünya Azərbaycanşünaslar Assosiasiyası
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: еng
Publication details: Bакı Vektor 2003
Other title:
 • Phylological researches
Availability: No items available.

14.
Ölməz sənət incisi [Mətn] E. Rəhimova; Elmi red. B. Ə. Nəbiyev by
 • Rəhimova, Elmira Abdulla qızı
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
Series: Dədə Qorqud-1300
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təbib 2000
Availability: No items available.

15.
"Kitabi-Dədə Qorqud" un faciəsi. [Mətn] Ə. Tahirzadə; elmi red.: K.V. Nərimanoğlu by
 • Tahirzadə, Ədalət Şərif oğlu. pedaqoq, dilçi, filoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1951-
 • Nərimanoğlu, Kamil Vəli. (Vəliyev Kamil Nəriman oğlu) tənqidçi, ədəbiyyatşünas, türkoloq, filol. e. d-ru, prof, 1946- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Kür 2002
Availability: No items available.

16.
Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri [Mətn] : filologiya fakültəsinin tələbələri üçün P. Ş. Əfəndiyev ; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti ; elmi red. A. Nəbiyev K. 1. by
 • Əfəndiyev, Paşa Şərif oğlu. Əməkdar elm xadimi, folklorşünas-alim, filol. üzrə e. d-ru, prof, 1928-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 2003
Availability: No items available.

17.
Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri [Mətn]: filologiya fakültəsinin tələbələri üçün P. Əfəndiyev; elmi red. A. Nəbiyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti K. 2 by
 • Əfəndiyev, Paşa Şərif oğlu. Əməkdar elm xadimi, folklorşünas-alim, filol. üzrə e. d-ru, prof, 1928-
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. ədəbiyyatşünas, folklorşünas, filol. e. d-ru, prof, 1945-2012 [edt]
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s.n.] 2004
Availability: No items available.

18.
Xalqımızın tarixi ensiklopediyası " Kitabi - Dədə Qorqud". [Mətn] Abbas Mustafayev; red. Tərlan Novruzov; Müstəqil Azərbaycan Universiteti by
 • Mustafayev, Abbas
 • Novruzov, Tərlan Cabbar oğlu. ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1947- [edt]
 • Müstəqil Azərbaycan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2002
Availability: No items available.

19.
Aşıq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələləri H. İsmayılov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi; Red.: N. Cəfərov by
 • İsmayılov, Hüseyn Ələsgər oğlu. (İsmayıl Hüseyn) filol. e. d-ru, prof, 1952-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2002
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan aşıq şeirinin poetikası [Mətn] : [Folklorşünaslıq] Ə. Əlioğlu by
 • Əlioğlu, Əkbər. (Əliyev Əkbər Əli oğlu) filol. üzrə fəls. d-ru, 1951-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ulu 2002
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha