Refine your search

Your search returned 6866 results.

Sort
Results
1.
Akademik Budaq Budaqov haqqında biblioqrafiya [Mətn] T.Quliyev by
 • Quliyev, Tacəddin Fəzrəddin oğlu. tarix e. n., dos
Source: Yeni Azərbaycan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
Kitabla ünsiyyəti yadırğamayaq [Mətn] R.Rzalı by
 • Rzalı, Rəsmiyyə
Source: Azərbaycan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

3.
Yerlərdə çeşidli kitabxana xidmətləri [Mətn] “Açıq kitabxana” layihəsi, səyyar kitabxana xidməti və kitabxanalarda “yay məktəbi” böyük maraq doğurub
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

4.
Kitabxana işinin iqtisadiyyatı [Mətn] : dərs vəsaiti R. Kazımov ; elmi red. A. Xələfov. by
 • Kazımov, Rasim. ped. e. n., dos
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1931-2020 [edt]
 • Bakı Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti nəşriyyatı 2004
Availability: No items available.

5.
“Ozan” elm və sənət toplusu nəşrə başlayıb [Mətn] Şahanə by
 • Şahanə
Source: 525-ci qəzet
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
Üçcildlik "Azərbaycan teatr ensiklopediyası"nın təqdimatı oldu [Mətn]
Source: 525-ci qəzet
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
Sumqayıtlı gənclərdə kitabsevərlik yaşayır [Mətn] G. Cəfərova by
 • Cəfərova, G [ive]
 • Əhmədov, Qalib [ivr]
Source: Azərbaycan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
“Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası”nın təqdimatı keçirildi [Mətn] L.Azəri by
 • Azəri, Lalə
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

9.
Kənddə kitabxana işi [Mətn] N. Tağıyev ; [red. H. A. Rzaquliyev] ; Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-maarif müəsissələri Komitəsi, Respublika Mədəni-Maarif İşləri Metodkabinəsi. by
 • Tağıyev, H
 • Rzaquliyev, H. A [edt]
 • Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-Maarif Müəsissələri Komitəsi Respublika Mədəni-Maarif İşləri Metodkabinəsi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 1952
Availability: No items available.

10.
Hüseyn Cavidin anadan olmasının 120 illiyi və kitabxanaların vəzifələri [Mətn] : metodik tövsiyələr burax. məs. və ixtisas red. К. М. Tahirov ; tərt. ed. М. Məmmədov ; rеd. Y. Qaralıyev ; М. F. Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası. by
 • Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof, 1951- [mon]
 • Məmmədov, М [com]
 • Qaralıyev, Yaşar [edt]
 • M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language:
Publication details: Bаkı [s. n.] 2003
Other title:
 • Hüseyn Cavid-120
Availability: No items available.

11.
Azərbaycanda kitabxanaçılıq işi [Mətn] : Respublika Həmkarlar İttifaqı kitabxanalarının materialları əsasında T. Quliyev ; elmi red. A. A. Xələfov II Hissə by
 • Quliyev, Tacəddin Fəzrəddin oğlu. tarix e. n., dos
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1931-2020 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2004
Availability: No items available.

12.
Türk milləti üçün ədəbi qürur qaynağı: Əhməd Zəki Vəlidi Toğan-120 [Mətn] V. Məmmədov by
 • Məmmədov, Vüqar
Source: Türküstan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

13.
Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların görəcəyi işlər [Mətn] : metodik vəsait Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, Kitabxana siyasəti və metodik rəhbərlik şöbəsi ; tərt. M. Məmmədov ; red. N. Alışova. by
 • Məmmədov, Məmməd [com]
 • Alışova, Nailə [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
 • M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Kitabxana siyasəti və metodik rəhbərlik şöbəsi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 2006
Availability: No items available.

14.
Introduction to automation for librarians [Text] W. Saffady by
 • Saffady, William, 1944-
Edition: 4th ed.
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: English
Publication details: Chicago American Library Association 1999
Title translated: Kitabxanaların avtomatlaşdırılmasına giriş.
Availability: No items available.

15.
Təcrübəli kitabxanaçı [Mətn] Lalə by
 • Lalə
Source: Mədəni-maarif
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

16.
Ответ однозначный: Быть! [Текст] Слово методистам Л.Розенблюм by
 • Розенблюм, Л
Source: Библиотека
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Russian
Availability: No items available.

17.
Mütaliə pedaqogikası: Monoqrafiya Yusif Qazıyev; Elmi red. və ön söz: A. A. Xələfov by
 • Qazıyev, Yusif Xıdır oğlu
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1931-2020 [edt, aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı "Maarif" 2002
Availability: No items available.

18.
Kütləvi kitabxanalarda çap əsərlərinin biblioqrafik təsvirinin öyrənilməsi və tətbiqinə dair metodik məsləhətlər [Mətn] AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq, kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbələri ; tərt. ed. G. Abdullayev ; red. M. Həsənov by
 • Abdullayev, G [com]
 • Həsənov, M [edt]
 • Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq, kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbələri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 1981
Availability: No items available.

19.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn] : 3 hissədə : dərslik A. A. Xələfov ; red. T. F. Quliyev, K. Aslan H. 1 Ən qədim dövrdən XX əsrə qədər by
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1931-2020
 • Quliyev, Tacəddin Fəzrəddin oğlu. tarix e. n., dos [edt]
 • Aslan, Knyaz. (Aslanov Knyaz İlyas oğlu) publisist, şair, ped. üzrə fəls. d-ru, alim, dos, 1960- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BDU 2004
Availability: No items available.

20.
Kitabxanalarda Nüsrət Kəsəmənlinin anadan olmasının 60 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər [Mətn] : metodik tövsiyələr Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. S. İsayeva ; red. Z. Qulamova. by
 • İsayeva, Səadət [com]
 • Qulamova, Zenfira Sadıq qızı [edt]
 • Əliyeva-Kəngərli, Aybəniz İbrahim qızı. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1947- [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 2006
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha