Your search returned 26 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycanda Nizamişünaslığın təşəkkülü və inkişafı [Mətn] : XX əsrin 40-cı illəri Z. Allahverdiyeva ; elmi məsləhətçi R. Əliyev ; elmi red. T. Kərimli ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu by
 • Allahverdiyeva, Zəhra Abas qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1956-
 • Əliyev, Rüstəm Musa oğlu. filol. e. d-ru, prof [csl]
 • Kərimli, Teymur Həşim oğlu. ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1953- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian
Publication details: Bakı Nurlan 2007
Availability: No items available.

2.
Nizami Gəncəvinin əsərlərində işlənilən türk mənşəli sözlərdə Azərbaycan dilinin fonomorfoloji quruluşu [Mətn] Y.V.Əliyev by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

3.
Nizami: cəmiyyət və insan problemi [Mətn] S.Ə.Məmmədova by
 • Məmmədova, Süsənbər Əsəd qızı
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

4.
Nizami yaradıcılıgında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri [Mətn] V. Veysəlova by
 • Veysəlova, Vüsalə
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

5.
Низами Гянджеви в польских исследованиях и переводах [Текст] Елена Теер ; науч. ред. Н. Г. Араслы by
 • Теер, Елена Михайловна
 • Араслы, Н. Г. д-р филол. наук, проф [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Баку Elm və təhsil 2012
Title translated: Nizami Gəncəvi polşa araşdırmalarında və tərcümələrində.
Availability: No items available.

6.
Nizamişünaslıq: uğurlar perspektivlər [Mətn] Z.Əsgərli by
 • Əsgərli, Zaman Şükür oğlu. ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1953-2018
Source: Azərbaycan: jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
"Nizami Gəncəvi almanaxı"nın ikinci cildi çapdan çıxıb [Mətn]
Source: 525-ci qəzet
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
N.Gəncəvinin "Xəmsə" sində təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə məsələləri [Mətn] B.Apayev by
 • Apayev, Bayram
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

9.
"Nizami Gəncəvi: Həyatı və yaradıcılığı" [Mətn] G.Səma by
 • Səma, Gülnar
Source: Kredo
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: Items available for loan: Nizami rayon MKS (3)Call number: 84(5Aze), ...

10.
Nizamişünaslığın nailiyyətlərinə elmi baxış [Mətn] T.Bədəlova by
 • Bədəlova, Təhminə. filol. üzrə fəls. d-ru
 • Kərimov, Sərvan [ivr]
Source: Elm
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan Nizamişünaslıgının ilk mərhələsi və H. Araslı [Mətn] N.H.Araslı by
 • Araslı, Nüşabə Həmid qızı. filol. e. d-ru, prof, 1941-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

12.
Nizamişünaslıq: ugurlar, perspektivlər [Mətn] Z.Ş.Əsgərli by
 • Əsgərli, Zaman Şükür oğlu. ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1953-2018
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

13.
Nizami və folklor [Mətn] S.P.Pirsultanlı by
 • Pirsultanlı, Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

14.
Nizami yurdunun görkəmli nizamişünası [Mətn] A.M. Bağırov by
 • Bağırov, Abuzər Musa oğlu. tərcüməçi, tənqidçi, publisist, 1954-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

15.
Nizami irsinin təhrifinə qloballaşma prizmasından baxış [Mətn] Y. Neymətov by
 • Neymətov, Yaqut. ped. e. d-ru, prof
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

16.
Nizami və klassik şərq poetikası [Mətn] N.C.Göyüşov by
 • Göyüşov, Nəsib Cümşüd oğlu. şərqşünas, filol. e. d-ru, 1947-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

17.
Nizami yaradıcılıgında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri [Mətn] V. Veysəlova by
 • Veysəlova, Vüsalə
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

18.
Nizami yaradıcılıgında alleqoriyanın mövqe fəallıgı [Mətn] L.İ.Əlizadə by
 • Əlizadə, Lalə İkram qızı
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

19.
Nizami Gəncəvinin yaradıcılıgında əmək və zəhmət adamlarına münasibət [Mətn] N. Əlizadə by
 • Əlizadə, Nizami
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

20.
Nizami yaradıcılıgının orta məktəbdə tədrisi [Mətn] A.Yusifli by
 • Yusifli, Afaq. filol. üzrə fəls. d-ru, dos
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha