Refine your search

Your search returned 3559 results.

Sort
Results
1.
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1918-2003 -cü illər) [Mətn]: dərs vəsaiti M.Baxışov; red. M.B. Fətəliyev by
 • Baxışov, Məmmədağa Ələkbər oğlu. tarix e. d-ru, dos, 1956-
 • Fətəliyev, Məmməd Böyükxan oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1938- [edt]
Material type: Text Text; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şirvannəşr 2004
Availability: No items available.

2.
Səfəvilərin son dövrü [Mətn] : ingilisdilli tarixşünaslıqda R. İ. Dadaşova ; baş elmi məsləhətçi. Seyxülislam Allahşükür Paşazadə ; elmi red. Y. Mahmudov by
 • Dadaşova, Rəhimə İltifat qızı
 • Paşazadə, Allahşükür Hümmət oğlu. XII (Şeyxülislam, hacı) tarix e. d-ru, prof, 1949- [csl]
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. (Mahmudlu) Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1939- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: English
Publication details: Bakı Nurlan 2003
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan diasporu və Milli Mətbuat [Mətn] R. Məmmədov ; elmi red. və ön sözün müəl. V. Arzumanlı. by
 • Məmmədov, Rövşən Raqif oğlu
 • Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. Əməkdar elm xadimi, filoloq-tarixçi, politoloq, filol. e. d-ru, prof, 1947-2014 [aui, edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qartal 2004
Availability: No items available.

4.
Sivilizasiya və terror [Mətn]: məqalələr toplusu elmi red. və ön sözün müəllifi. S. Xəlilov by
 • Xəlilov, Səlahəddin Sədrəddin oğlu. fəls. e. d-ru, prof [edt, aui]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Azərbaycan Universiteti 2002
Availability: No items available.

5.
Политика США в Индийском океане [Текст] А.В. Крутских ; отв. ред. В. П. Лукин. by
 • Крутских, Андрей Владимирович. д-р ист. наук, проф
 • Лукин, В. П [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва Наука 1984
Title translated: Hind okeanında ABŞ-ın siyasəti.
Availability: No items available.

6.
Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət : 1985-1995-ci illər [Mətn] A. Balayev ; elmi red. İ. X. Zeynalov ; АМЕА, А.А. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu by
 • Balayev, Alı Məhəmməd oğlu. tarix üzrə fəls. d-ru, 1966-
 • Zeynalov, İbrahim Xudaverdi oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1954- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language:
Publication details: Bакı Nurlan 2005
Availability: No items available.

7.
Azərbaycanın xarici işlər nazirləri [Mətn] M. Qasımlı ; E. Hüseynova ; elmi red. N. Əlibəyli by
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1957-
 • Hüseynova, Elmira Əli qızı [aut]
 • Əlibəyli, Həsən Cahangir oğlu. tarix e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2003
Availability: No items available.

8.
Qloballaşma dövründə konsensus nəzəriyyələrinin mahiyyəti [Mətn] M. Əhmədoğlu ; elmi red. A. Şükürov ; Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi by
 • Əhmədoğlu, Mübariz. (Əliyev.)
 • Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı Adiloğlu 2003
Availability: No items available.

9.
Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi [Mətn] : maqistr hazırlığı üçün proqram İ. Hüseynova ; red. Ə. İ. Muxtarov ; BDU, Tarix Fakültəsi. by
 • Hüseynova, İradə. tarix e. d-ru, prof
 • Muxtarov, Ə. İ. tarix e. d-ru, prof [edt]
 • Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Other title:
 • Heydar Aliyev and the Peace Process in the Caucasus: the Trainninq Proqram for the Holders of the Masters Deqree
 • Гейдар Алиев и мирный процесс на Кавказе: программа для подготовки магистров
Availability: No items available.

10.
Beynəlxalq humanitar hüquq [Mətn] : dərslik V. Ə. İbayev ; rəyçilər X. Hacıyev, R. Mustafayev, L. Hüseynov ; Azərb. Un-ti by
 • İbayev, Vəfaddin Ələm oğlu. hüquq e. üzrə fəls. d-ru, alim, 1956-
 • Hacıyev, Xanlar İrşad-Faiq oğlu. hüquqşünas, hüquq e. d-ru, 1956- [cmm]
 • Mustafayev, Rövşən. siyasi e. d-ru, prof [cmm]
 • Hüseynov, Lətif Hüseyn oğlu. hüquq e. d-ru, prof [cmm]
 • Azərbaycan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Hüquq ədəbiyyatı 2001
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan, Dünya birliyi və Qarabağ problemi [Mətn] Həcər Abdallı; Elmi red.: Dayızadə, Hikmət by
 • Abdallı, Həcər. (Qasımova Həcər İmamqulu qızı) fəls. e. n
 • Dayızadə, Hikmət. politoloq [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Yeni nəsil 2003
Availability: No items available.

12.
Heydər Əliyev və Şərq [Mətn] : altı cilddə müəl.-tərt. : Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə ; red. М. Qurbanlı K. 3 Türkiyə Cümhuriyyəti. by
 • Allahverdiyev, Qaley Əli oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1950- [aut, com]
 • Sultanzadə, Vəhdət [aut, com]
 • Qurbanlı, Mübariz Qəhrəman oğlu. tarix üzrə fəls. d-ru, 1954- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu 2003
Availability: No items available.

13.
Avropa Şurası və Azərbaycan [Mətn] : Sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi tərəfindən hazırlanmışdır. by
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2001
Availability: No items available.

14.
Heydər Əliyev və Şərq [Mətn] : altı cilddə müəllif-tərt. : Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə ; red. M. Qurbanlı K. 4 Türkiyə Cümhuriyyəti. by
 • Allahverdiyev, Qaley Əli oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1950- [aut, com]
 • Sultanzadə, Vəhdət [aut, com]
 • Qurbanlı, Mübariz Qəhrəman oğlu. tarix üzrə fəls. d-ru, 1954- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Speeches ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu 2003
Availability: No items available.

15.
Azərbaycanın bu günü və gələcəyi [Mətn] Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti ; tərcüməçilər: S. Abbasbəyli, R. Rəhimov ; buraxılışa məsul Fəzail Ağamalı 10 by
 • Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti
 • Ağamalı, Fəzail Rəhim oğlu. tarix e. d-ru, 1947- [mon]
 • Abbasbəyli, S [trl]
 • Rəhimov, R [trl]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Speeches ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan, Russian Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı Oscar 2003
Availability: No items available.

16.
Böyük gələcək 8/ Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; Buraxılışa məsul: Fəzail Ağamalı; Tərcüməçilər: S.Abbasbəyli, R. Rəhimov by
 • Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti
 • Ağamalı, Fəzail Rəhim oğlu. tarix e. d-ru, 1947- [mon]
 • Abbasbəyli, S [trl]
 • Rəhimov, R [trl]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Speeches ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan, English, Russian Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı Oscar 2003
Availability: No items available.

17.
Avanqard 5. Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; Buraxılışa məsul: Fəzail Ağamalı; Tərcüməçilər: S.Abbasbəyli, R.Rəhimov by
 • Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti
 • Ağamalı, Fəzail Rəhim oğlu. tarix e. d-ru, 1947- [mon]
 • Abbasbəyli, S [trl]
 • Rəhimov, R [trl]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Speeches ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan, English, Russian Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı Oscar 2003
Availability: No items available.

18.
Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ (1991-1996) [Mətn] Ə. Həsənov; ön sözün müəll. və rəyçi: Y. Mahmudlu; elmi red.: Ə. Mehdiyev by
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1960-
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. (Mahmudov) Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1939- [aui]
 • Mehdiyev, Ərəstun Balaxan oğlu. tarix e. n., dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 1998
Availability: No items available.

19.
Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə [Mətn] burax. məs. B. Sadıqov ; tərt. E. Mirələm, R. Qaraxanlı ; rеd. T. Tofiq qızı; fotoqr. R. Bağırov by
 • Sadıqov, Bəxtiyar Yusif oğlu. Əməkdar jurnalist, 1951- [mon]
 • Mirələm, Elşad [com]
 • Qaraxanlı, Rüstəm [com]
 • Tofiq qızı, Təranə. filol. e. n [edt]
 • Bağırov, Rafiq [pht]
Series: Azərbaycan qədər əbədi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Təhsil 2003
Availability: No items available.

20.
Rusiya: ziyalılarımız, mətbuatımız, münasibətlərimiz R.Məmmədov; Naşir: Q.İsabəyli, red: A.İsabəyli by
 • Məmmədov, Ramin Hüseyn oğlu, 1957-
 • İsabəyli, Qəşəm İsa oğlu. yazıçı-publisist, 1948- [pbl]
 • İsabəyli, Anar Qəşəm oğlu, 1981- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şirvannəşr 2003
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha