Refine your search

Your search returned 9565 results.

Sort
Results
1.
"İslamda mədəniyyət və gözəllik amili" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir [Mətn] S.Paşayeva by
 • Paşayeva, Sevinc
Source: Elm
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
Şuşalı superqəhrəman Qaya [Mətn] : (Roman) X. Cəfərova ; [rəssam Z. Novruzova ; dizayner M. Sadıqzadə] ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi. by
 • Cəfərova, Xülya Rabil qızı, 1992-
 • Novruzova, Zemfira [ill]
 • Sadıqzadə, Mirəziz [dsr]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: [Bakı] Aspoliqraf [2022]
Availability: No items available.

3.
Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn] : cari biblioqrafik informasiya göstəricisi Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; burax. haz. və ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi ; baş red. və burax. məsul K. Tahirov ; red. D. Sadıxova, N. Səlimova Sentyabr - 2013 by
 • Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof, 1951- [edt, mon]
 • Sadıxova, D [edt]
 • Səlimova, N [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
 • Azərbaycan Milli Kitabxanası Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili Şöbəsi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı [s. n.] 2013
Availability: No items available.

4.
Arif Həsən oğlu Həsənov [Mətn] : Biblioqrafiya AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi by
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
Series: Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, English, Russian
Publication details: Bакı Elm 2004
Other title:
 • Ариф Гасан оглы Гасанов : Библиография
 • Arif Hasan oglu Hasanov : Bibliography
Availability: No items available.

5.
Mədəniyyət tarixi [Mətn] : 2 cilddə B.Qubatoğlu ; elmi red. N. Mikayılov, N. Şəmşizadə I Cild by
 • Qubatoğlu, Böyükağa, 1934-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nasir 2002
Availability: No items available.

6.
Mədəniyyət və şəxsiyyətin mənəvi aləmi [Mətn] M. Nəzərov, Tosim Şərifov ; red. Y. Qaraməmmədli by
 • Nəzərov, Müslüm Hətəm oğlu. pedaqogika e. n., dos, 1961-
 • Şərifov, Tosim Şərif oğlu [aut]
 • Qaraməmmədli, Yasin. əməkdar jurnalist, fəls. e. n., dos [edt]
Material type: Text Text; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

7.
Yolun cazibəsi [Mətn] : Elşad Abdullayev - 50 tərt. H. Sultanov ; red. : L. Hüseynov, A. Qasımov by
 • Sultanov, Hacıbəy. akad [com]
 • Hüseynov, Lətif Hüseyn oğlu. hüquq e. d-ru, prof [edt]
 • Qasımov, Alış. (hacı) hüquq e. d-ru [edt]
Series: Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

8.
Azərbaycan milli teatr prosesi problemi [Mətn] : sənətşun. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 17.00.01 M. Ə. Əlizadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. by
 • Əlizadə, Məryəm Əli qızı. Əməkdar incəsənət xadimi, teatrşünas, sənətşünaslıq d-ru, prof, 1950-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

9.
İslam mədəniyyət sistemində (Fəlsəfi-tarixi aspekt) [Mətn] : fəlsəfə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 09.00.03 ; 09.00.13 R. N. Aslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. by
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

10.
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında janr, forma və üslub axtarışları (1950-1965-ci illər) [Mətn] : sənətşün. n. e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 17.00.01 M. A. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. by
 • Məmmədova, Məleykə Alı qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan teatrında romantizm (Əli bəy Hüseynzadənin "Siyasəti-fürusət"əsərinin C. Cabbarlı və H. Cavid yaradıcılığına təsiri ) [Mətn] : sənətşun. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 17.00.01 M. M. Qubadova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. by
 • Qubadova, Məsməxanım Məmmədhəsən qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan bayramları və milli-mənəvi dəyərlərimiz [Mətn] : kultrologiya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 24.00.01 İ. H. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. by
 • Əliyeva, İlhamə Hicran qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

13.
Azərbaycan teatrında tərcümə əsərlərinin səhnə təcəssümü (rus dramaturgiyası əsasında 1941-1990-cı illər) [Mətn] : sənətşün. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 17.00.01 Ş. H. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. by
 • Əliyeva, Şəhla Hüseyn qızı. sənətşün. n
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2004
Availability: No items available.

14.
"Şuşa-Azərbaycanın mədəniyyət və tarix incisidir", elmi konfransın materialları [Mətn] : 5 may 2003-cü il red. T.Vəliyev ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi by
 • Şuşa-Azərbaycanın mədəniyyət və tarix incisidir, elmi konfransı (5 may 2003 Bakı)
 • Vəliyev, Tehran [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nağl evi 2004
Availability: No items available.

15.
Elçin - 60 [Mətn] : Elçin yaradıcılığının mədəni-maarif müəssisələrində təbliği : metodik vəsait B. A. Ələsgərov ; burax. məs. L. Qafurova ; red. Dilsuz ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası. by
 • Ələsgərov, Bəybala Aydabala oğlu. yazıçı, publisist, tarix e. d-ru
 • Dilsuz. (Mustafayev Dilsuz Murtuza oğlu) şair, tərcüməçi, 1945- [edt]
 • Qafurova, Leyla Yusif qızı [mon]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qapp-Poliqraf 2003
Availability: No items available.

16.
“Şərq Tərəfdaşlığı" Mədəniyyət Proqramı Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını sürətləndirəcək [Mətn] M.Mükərrəmoğlu by
 • Mükərrəmoğlu, Mehdi. (Mehdiyev Mehdi Mükərrəm oğlu), 1952 - 2023
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

17.
Zirvəyə ucalan yol: Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 85 yaşı tamam olur [Mətn] Ş.Süleymanlı by
 • Süleymanlı, Şamil
Source: Respublika.
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

18.
Qasımov, Xəlil Məmməd Əli oğlu: Biblioqrafiya Tərtibçi: Q.Q.Sultanova, Red.: Ə.M.Hacıyev; AMEA, Botanika İnstitutu by
 • Sultanova, Q. Q. biol. e. n [com]
 • Hacıyev, Ə. M. fiz.-riyaz. e. d-ru [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu
Series: Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Elm 2004
Other title:
 • Халил Мамед Али оглы Касумов: Библиография
Availability: No items available.

19.
Mədəniyyət və texnosivilizasiya Rəşid Ulusel ; Rеd.: Əsmər Süleymanlı by
 • Ulusel, Rəşid
 • Süleymanlı, Əsmər [еdt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Mixed forms ; Audience: Adult;
Language: Summary language: еng
Publication details: Bакı Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB 2003
Availability: No items available.

20.
Avropa Şurası Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirir [Mətn]
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha