Your search returned 68 results.

Sort
Results
1.
"Xalq qəzeti"ndə çalışmağımı tale yazısı və bəxşişi sayıram" [Mətn] M. Yaqubzadə; müsahibəni apardı T. Aydınoğlu by
 • Yaqubzadə, Mirbağır [ive]
 • Aydınoğlu, Tahir. Əməkdar jurnalist [ivr]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
90 il xalqın xidmətində: Xalq qəzeti-90 əvvəli və ardı var [Mətn] E.Məhərrəmov by
 • Məhərrəmov, E
 • Məhərrəmli, A [aut]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

3.
90 il xalqın xidmətində: Xalq qəzeti-90 (əvvəli və ardı var) [Mətn] E.Məhərrəmov by
 • Məhərrəmov, E
 • Məhərrəmli, A [aut]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

4.
Azərbaycanın regionların sosial- iqtisadi inkişafında mühüm mərhələ Regionların sosial-iqtisadiinkişafı Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı "Xalq qəzeti" redaksiyasında keçirilmiş " dəyirmi masa" ətrafında söhbət [Mətn] Ə.Bayramov ardı var by
 • Bayramov, Əlipənah Gülbala oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi
 • Bayramov, Vaqif [aut]
 • Yaqubzadə, Mirbağır [aut]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

5.
90 il xalqın xidmətində: Xalq qəzeti-90 (əvvəli var) [Mətn] E.Məhərrəmov by
 • Məhərrəmov, E
 • Məhərrəmli, A [aut]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
Qarabağ və Şirvan kanalları bolluq və bərəkət mənbəyidir "Xalq qəzeti "nin Yevlaxda keçirdiyi "Dəyirmi masa"dan qeydlər [Mətn] İ.Səfərov by
 • Səfərov, İlyas [ive]
 • Sultanov, Ziyəddin Kamal oğlu [ivr]
 • Mürsəlov, Minnət [ive]
 • Əsədov, Telman [ive]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
Anadilli mətbuatımızın ən uzunömürlü nəşrinin 26 mininci nömrəsi "Xalq qəzeti"- 90 [Mətn] H.Həsənov by
 • Həsənov, Həsən
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
"Xalq qəzeti"nin yubileyi [Mətin]
Source: Respublika
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

9.
"Xalq qəzeti"nin əməkdaşı "İlin jurnalisti [Mətn] Q.Piriyev by
 • Mirzəbəyli, İttifaq. (Qaçayev İttifaq Məmmədcan oğlu) əməkdar jurnalist, 1953-
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

10.
Ulu öndər Heydər Əliyev mətbuatın jurnalistlərin yaxın dostu idi Xalq qəzeti - 90 [Mətn] T.Əliyev by
 • Əliyev, Telman
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

11.
Milli jurnalistikamızın avanqardı : "Xalq qəzeti"-90 [Mətn] M.Süleymanzadə by
 • Süleymanzadə, Məzahir Bəybala oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı-jurnalist, 1952-
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

12.
Müqəddəs ocaq "Xalq qəzeti"- 90 [Mətn] İ. Rəhimli by
 • Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi, teatrşünas, tənqidçi, jurnalist, sənətşünaslıq üzrə e. d-ru, prof, 1949-
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

13.
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı "Xalq qəzeti"nin həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur [Mətn] İ. Alıyev by
 • Alıyev, İsa Hüseyn oğlu. iqt. e. d-ru, prof, 1953-
 • Əsədov, Aqil Məhiyəddin oğlu. iqt. üzrə fəls. d-ru, dos, 1976- [aut]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

14.
90 il xalqın xidmətində: Xalq qəzeti-90 ardı var [Mətn] E.Məhərrəmov by
 • Məhərrəmov, E
 • Məhərrəmli, A [aut]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

15.
90 il xalqın xidmətində: Xalq qəzeti-90 [Mətn] E.Məhərrəmov by
 • Məhərrəmov, E
 • Məhərrəmli, A [aut]
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

16.
"Xalq qəzeti" ümummilli tribunadır [Mətn] X.Kazımlı by
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Əməkdar müəllim, iqt. e. d-ru, prof, 1942-
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

17.
"Xalq qəzeti" mənim qəzetimdir [Mətn] Q.İlkin by
 • İlkin, Qılman. (Musayev Qılman İsabala oğlu) Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, pedaqoq, 1914-2009
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

18.
"Xalq qəzeti"nin redaksiyasına [Mətn] M.Mərdanov by
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, fiz.-riyaz. e. d-ru, prof, 1946-
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

19.
"Xalq qəzeti" redaksiyasının yaradıcı kollektivinə [Mətn] X.Yusifzadə by
 • Yusifzadə, Xoşbəxt Bağı oğlu. geol.-mineral. e. d-ru, akad, 1930-
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

20.
Üzeyir bəy Hacıbəyli və 90 yaşlı "Xalq qəzeti" [Mətn] S. Qarabağlı by
 • Qarabağlı, Səadət. (Mirzəyeva)
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha