qəzet məqaləsi

This list contains 4 titles

Adil Nuşirəvan və bayquşların hekayəti [Mətn]: şeir N.Gəncəvi by
  • Gəncəvi, Nizami. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) şair, filosof, 1141-1209
Source: Azərbaycan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.
Elm haqqında bir neçə söz [Mətn] : Dahi Nizami Gəncəvidən iqtibas N. Gəncəvi; təqd. etdi: İ. Həbibbəyli by
  • Gəncəvi, Nizami. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) şair, filosof, 1141-1209
  • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1949- [aut]
Source: Ədəbiyyat qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.
Etmə gəl öz kamını bir böylə virandan tələb [Mətn]: şeir N.Gəncəvi by
  • Gəncəvi, Nizami. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) şair, filosof, 1141-1209
Source: Azərbaycan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.
Yol çətin, aləm qaranlıq - atını bir yanə çək [Mətn]: şeirlər N.Gəncəvi by
  • Gəncəvi, Nizami. (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) şair, filosof, 1141-1209
Source: Azərbaycan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

Powered by Koha