000 01010nab a2200253 a 4500
001 vtls000694619
003 NLA
005 20230301174139.0
008 200110c2011 aj |||p r| |00 a|aze c
039 9 _a202001171237
_bdiyar1
_y202001101609
_zdiyar1
040 _aANL
_baze
_epsbo
041 0 _aaze
_beng
044 _aaj
_caz
100 1 _aMəmmədova, Süsənbər Əsəd qızı
245 1 0 _aNizami: cəmiyyət və insan problemi
_h[Mətn]
_cS.Ə.Məmmədova
600 1 7 _aGəncəvi, Nizami -870
_q(Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi.)
_cşair, filosof
_d1141-1209
_2ANL_SH
650 1 7 _aBədii ədəbiyyat
_yXII əsr
_2ANL_SH
650 1 7 _aNizamişünaslıq
_2ANL_SH
653 _adiyarşünaslıq
655 _ajurnal məqaləsi
773 0 _tAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
_g2011.- №1.- S.136-149.
999 _aVIRTUA
_c228055
_d228055
999 _aVTLSSORT0080*0400*0410*0440*1000*2450*6000*6500*6501*6530*6550*7730*8520*9992