000 01045nab a2200253 a 4500
001 vtls000694621
003 NLA
005 20230301174326.0
008 200110c2011 aj |||p r| |00 a|aze c
039 9 _y202001101610
_zdiyar1
040 _aANL
_baze
_epsbo
041 0 _aaze
_beng
044 _aaj
_caz
100 1 _aVeysəlova, Vüsalə
245 1 0 _aNizami yaradıcılıgında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri
_h[Mətn]
_cV. Veysəlova
600 1 7 _aGəncəvi, Nizami -870
_q(Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi.)
_cşair, filosof
_d1141-1209
_2ANL_SH
650 1 7 _aBədii ədəbiyyat
_yXII əsr
_2ANL_SH
650 1 7 _aNizamişünaslıq
_xxalq sənəti sahələri
_2ANL_SH
653 _adiyarşünaslıq
655 _ajurnal məqaləsi
773 0 _tAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
_g2011.- №1. - S.150-155.
999 _aVIRTUA
_c232618
_d232618
999 _aVTLSSORT0080*0400*0410*0440*1000*2450*6000*6500*6501*6530*6550*7730*8520*9992