000 01392nab a2200289 a 4500
001 vtls000265193
003 NLA
005 20230301174732.0
008 121001c2012 aj dr|nero 100 a|aze d
039 9 _a202103011424
_bdiyar1
_c201601221633
_dan5
_c201601221632
_dan5
_c201211141507
_dan5
_y201210011001
_zan6
040 _aANL
_baze
_cANL
_epsbo
041 0 _aaze
_2ANL_SH
044 0 _aaj
_caz
100 1 _aƏləkbərli, Fərid.
_4ive
245 1 0 _aNizaminin dünya kitabxanalarında tapılan əlyazmaları tədqiq edilir
_h[Mətn]
_bFərid Ələkbərli: "Avropa kitabxanalarındakı Şərq əlyazmaları arasında ən çox nümunələr Nizami Gəncəvi ilə bağlıdır"
_cF.Ələkbərli
520 _aAMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun Tərcümə İnformasiya şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərli ilə söhbət
600 1 7 _aGəncəvi, Nizami -870
_q(Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi.)
_cşair, filosof
_d1141-1209
_2ANL_SH
610 2 7 _aAMEA
_xƏlyazmalar İnstitutu
_2ANL_SH
650 1 7 _aKitabxana işi
_2ANL_SH
655 _aqəzet məqaləsi
700 _aMehparə.
_4ivr
773 0 _tMədəniyyət
_g2012.- 26 sentyabr.- S. 6.
856 4 _uhttp://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2012/sentyabr/265193.htm
920 _aweb
999 _aVIRTUA90
_c241468
_d241468
999 _aVTLSSORT0080*0400*0410*0440*1000*2450*5200*6000*6100*6500*6550*7000*7730*8520*8560*9200*9992