000 01168nab a2200265 a 4500
001 vtls000265633
003 NLA
005 20230307191829.0
008 121002c2012 aj dr|nero 100 a|aze d
039 9 _a202103011415
_bdiyar1
_c201210021117
_dan11
_c201210021114
_dan11
_y201210021114
_zan11
040 _aANL
_baze
_cANL
_epsbo
041 0 _aaze
044 _aaj
_caz
245 1 0 _aDahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Gəncədə başlayan 870 illik yubiley tədbirləri əsl sülh, bərabərlik və poeziya bayramına çevrilmişdir
_h[Mətn]
520 3 _aSentyabrın 29-da dahi Nizami Gəncəvinin vətəni Gəncədə böyük izdiham yaşanmışdır
600 1 7 _aGəncəvi, Nizami -870
_q(Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi.)
_cşair, filosof
_d1141-1209
_2ANL_SH
651 7 _aGəncə şəhəri
_xtədbirlər
_2ANL_SH
655 _aqəzet məqaləsi
773 0 _tAzərbaycan
_g2012.- 30 sentyabr.- S.4.
856 4 _uhttp://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2012/sentyabr/265633.htm
920 _aweb
999 _aVIRTUA
_c255205
_d255205
999 _aVTLSSORT0080*0400*0410*0440*2450*5200*6000*6510*6550*7730*8520*8560*9200*9992
942 _cBK