000 01133nab a2200277 a 4500
001 vtls000679869
003 NLA
005 20230302102920.0
008 191029c2019 aj dr|nero 000 a|aze d
039 9 _a201910291242
_ban8
_y201910291241
_zan8
040 _aANL
_baze
_epsbo
041 0 _aaze
044 _aaj
_caz
100 1 0 _aCəfərov, Nizami.
_cakad.
245 1 0 _aElnarə Akimovanın "Düşüncə zamanı"nda ədəbiyyat söhbətləri
_h[Mətn]
_c.N. Cəfərov
520 3 _aElnarə Akimovanın "Düşüncə zamanı-ədəbi tənqid diskurs kimi" adlı kitabı haqqında
600 1 7 _aAkimova, Elnarə Seydulla qızı.
_ctənqidçi-ədəbiyyatşünas, filol. üzrə e. d-ru, dos.
_d1978-
_2ANL_SH
650 1 7 _aƏdəbiyyatşünaslıq
_xədəbi tənqid
_2ANL_SH
650 1 7 _aKitab işi
_2ANL_SH
655 _aqəzet məqaləsi
773 0 _tƏdəbiyyat qəzeti
_g2019.- 26 oktyabr.- S.18-19.
856 4 _uhttp://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2019/oktyabr/679869.htm
920 _aweb
999 _aVIRTUA40
_c562833
_d562833
999 _aVTLSSORT0080*0400*0410*0440*1000*2450*5200*6000*6500*6501*6550*7730*8520*8560*9200*9992